Gemeente, Gemeenteraad

Visie naar de toekomst?

Verkiezingen

Zondag 14 oktober zal de dag van de waarheid zijn. Voor het eerst zal onze lijsttrekker Chris Selleslagh voor de sjerp gaan. Ook wij met Jong VLD staan 100%. Maar net zoals voetbal, basket of meespelen in de fanfare een groepsgebeuren is, is de politiek dat ook. Daarom dat Open VLD met een sterke lijst naar voor zal treden. Er zal een gezonde mix zijn tussen mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, … Samen gaan we voor de sjerp in 2019!

Communicatie

Eén van de belangrijke punten voor Jong VLD is het verbeteren van de communicatie van de gemeente uit. Wat dat betreft hebben we al reeds een artikel geschreven in de Burgerkrant.
We zouden graag het bedrijfsmodel om problemen aan te pakken implementeren. Eén centraal systeem waarop alle vragen, klachten, … van burgers kunnen toekomen en dit zowel via mail, sms, app, brief, … Er wordt een ticket aangemaakt en aan de juiste dienst overgemaakt. Het voordeel van zo’n systeem is dat iedereen steeds de status van het ticket kan bekijken. Een ticket kan ook van dienst naar dienst worden verstuurd en indien nodig kan er een subticket aangemaakt worden.
Verder pleiten we om de burger veel sneller te informeren bij problemen. Ook hierop willen we inzetten op verschillende media: mail, sms, applicatie, sociale media, website en betrokkenen per brief.

Grimbergen terug proper

Grimbergen, Parel Van Brabant? De laatste tijd is hier maar weinig van te merken. Onkruid op fiets- en voetpaden, kerkhoven, … Struiken en bomen die niet worden onderhouden. Hierbij komt dan nog het sluikstorten dat her en der echt een plaag begint te worden. Om te beginnen moeten we zien dat de gemeentediensten terug goed kunnen werken en het nodige materiaal krijgen. Hier en daar moeten we ook werk uitbesteden aan de privé.
De vuilophaling kunnen we ook anders organiseren. We kunnen verschillende grote inzamelpunten voorzien waar mensen hun vuil (dat nu reeds opgehaald wordt door de vuilkar) onder controle kunnen achterlaten. Mensen die slechter te been zijn, zouden dit nog steeds via vuilzakken kunnen doen, mits dat dit wordt aangevraagd.
Sluikstorten moet hard worden aangepakt door boetes en/of een werkstraf.

Jongeren

Met Jong VLD zetelen we ook al enkele jaren in het dagelijks bestuur van de jeugdraad. Hierdoor weten we wat er bij de jongeren zoal leeft. Veel jongeren zijn bang dat ze Grimbergen moeten verlaten wegens te hoge (huur-) kosten. Verder vragen ook heel veel jongeren om activiteiten te kunnen beleven in eigen gemeente. Er zijn wel wat zalen maar deze zijn al te vaak bezet of gewoon ongeschikt om activiteiten te organiseren. Het aanpassen en bijbouwen van de gebouwen van de Charleroyhoeve waardoor er verschillende zalen, lokalen, … gecreëerd worden. In ons plan kan er ook een nieuwe centrale locatie voor het jeugdhuis gecreëerd worden.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *